Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1197 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap;utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2008:1003. Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena
Samverkansområde 
Myndigheter med särskilda uppgifter inom samverkansområdena 
Myndighet med ansvar enligt 11 § 
Myndighet med ansvar enligt 18 § 
Ekonomisksäkerhet 
Finansinspektionen 
 
Försäkringskassan 
 
Pensionsmyndigheten 
 
Riksgäldskontoret 
 
Skatteverket 
 
Tullverket 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)