Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:125 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558);utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver att i 2 § förfogandeförordningen (1978:558)Senaste lydelse av 2 § 2008:1087. orden "Banverket, Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarGUNILLA CARLSSONMaria Diamant(Försvarsdepartementet)