Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:131 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behovSenaste lydelse av 31 § 2008:1089. dels att i 31 § ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket", dels att 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2002:499. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Försvarsmakten ska ta ut lämpliga spårbundna och andra fordon efter hörande av Trafikverket.19 §19 § Senaste lydelse 2001:542. Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten ska till Trafikverket anmäla sitt behov av spårbundna och andra fordon.Trafikverket ska fastställa en sådan plan som avses i 5 §.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarGUNILLA CARLSSONMaria Diamant(Försvarsdepartementet)