Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:133 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt;utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver att i 4 kap. 5 § förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktSenaste lydelse av 4 kap. 5 § 2008:1090. orden "Banverket, Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarGUNILLA CARLSSONMaria Diamant(Försvarsdepartementet)