Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12);

Regeringen föreskriver att 3 § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) ska ha följande lydelse.

3 §

1 Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som kombattanter.
  • 1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning under krig deltar i rikets försvar.
  • 2. De som tjänstgör som beredskapspoliser enligt förordningen (2008:1097) om beredskapspolisen och som deltar i rikets försvar.
  • 3. De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen (2010:305).
  • 4. Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
  • 5. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

SFS 2010:524

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För skyddsområdesvakter enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. gäller 3 § i sin äldre lydelse till och med den 31 december 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:1249.