Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan;

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 och 5 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 §

Som allmänna bestämmelser för Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4, 5, 7–9, 11–14 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100).

1 kap. 5 §

Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt.

SFS 2010:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt den 30 september 2010.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)