Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12Senaste förordning i ämnet 2010:274. Förarbeten2011:276Jfr rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217, 8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).Utkom från trycket den 29 mars 2011utfärdad den 17 mars 2011.Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2011/12.
Varuslag 
Procentandel av basmängden 
Motorbensin 
25 
Fotogen 
25 
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 
25 
Övriga eldningsoljor 
25 
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2011/12.
Varuslag
Procentandel av basmängden
Motorbensin 
25 
Fotogen 
25 
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 
25 
Övriga eldningsoljor 
25 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:276 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011 och gäller till och med d. 30 juni 2012.