Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/121)

Utkom från trycket den 29 mars 2011
utfärdad den 17 mars 2011.

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2011/12.

Varuslag

 

Procentandel av basmängden

 

Motorbensin

 

25

 

Fotogen

 

25

 

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

 

25

 

Övriga eldningsoljor

 

25

 

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2011/12.

Varuslag

Procentandel av basmängden

Motorbensin

 

25

 

Fotogen

 

25

 

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

 

25

 

Övriga eldningsoljor

 

25

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:276

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011 och gäller till och med d. 30 juni 2012.