Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:334 Utkom från trycket den 11 juni 2012Förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146);utfärdad den 31 maj 2012.Regeringen föreskriver att 1 § hemvärnsförordningen (1997:146) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2005:819 Hemvärnet har till uppgift att skydda skyddsobjekt. Hemvärnet ska i övrigt kunna stödja de operativa insatsförbanden och delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar.Hemvärnet ingår i Försvarsmakten.Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2012.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)