Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146);

Regeringen föreskriver att 1 § hemvärnsförordningen (1997:146) ska ha följande lydelse.

1 §

1 Hemvärnet har till uppgift att skydda skyddsobjekt. Hemvärnet ska i övrigt kunna stödja de operativa insatsförbanden och delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar.
Hemvärnet ingår i Försvarsmakten.

SFS 2012:334

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2012.
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:819