Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:201 Publicerad den 17 april 2018Förordning om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildningUtfärdad den 12 april 2018Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning ska ha följande lydelse.6 §6 §En instruktör får fria resor mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen. Om någon färdbiljett inte tillhandahålls har instruktören rätt till resekostnadsersättning. Han eller hon har vidare rätt till traktamente m.m. under rese- och utbildningstiden.Vid beräkning av reseförmåner som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i 10 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S, Seko FM samt Saco-S FM.Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)