Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:202 Publicerad den 17 april 2018Förordning om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilligaUtfärdad den 12 april 2018Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga ska ha följande lydelse.9 §9 §Om någon färdbiljett inte tillhandahålls har den frivillige rätt till resekostnadsersättning. Den utgör högst det belopp som motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass.Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)