Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:203 Publicerad den 17 april 2018Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktigaUtfärdad den 12 april 2018Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2010:1474. Vid en resa som en totalförsvarspliktig under värnplikt eller civilplikt ska göra i tjänsten tillämpas de bestämmelser om ersättning som gäller enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)