Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:929 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhetUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 11 § kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 1998:1048. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)