Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

13 §

1 Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:
 • – lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.,
 • – lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
 • – lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
 • – kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
 • – lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig,
 • – krigshandelslagen (1964:19),
 • – förfogandelagen (1978:262),
 • – ransoneringslagen (1978:268),
 • – lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
 • – arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
 • – lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
 • – prisregleringslagen (1989:978),
 • – förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,
 • – förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,
 • – lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
 • – lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
 • – lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., och
 • – lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
Beredskapslarm medför vidare att 6–11 §§ förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap omedelbart ska tillämpas.

SFS 2019:6

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2017:879.