Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1031 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktigaUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 3 § och bilagorna 1 och 2 till förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1476. De myndigheter, kommuner, regioner och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i bilagorna.Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten.Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet.Bilaga 1Senaste lydelse 2014:1221. Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med direktåtkomst
Personkategori enligt 8 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Personuppgift enligt 9 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Affärsverket svenska kraftnät 
p. 1 
p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12 
Arbetsförmedlingen 
p. 2 
p. 1, 4 och 11 
Försvarsmakten 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4–6, 9, 11 och 12 
kommuner 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 
regioner 
p. 3 
p. 1, 4, 6 och 11 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 
Polismyndigheten 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 
Posten Aktiebolag 
p. 2 
p. 1, 4, 11 och 12 
Regeringskansliet 
p. 2 och 3 
p. 1, 4, 6 och 11 
Socialstyrelsen 
p. 2 och 3 
p. 1, 4, 6 och 11 
Säkerhetspolisen 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 
Trafikverket 
p. 2 
p. 1, 4, 9, 11 och 12 
Transportstyrelsen 
p. 1 och 2 
p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 
Vattenfall Aktiebolag 
p. 1 
p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12 
Bilaga 2Senaste lydelse 2014:1221. Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får föra in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att föra in uppgifter och rätta dessa
Personkategori enligt 8 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Personuppgift enligt 9 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Affärsverket svenska kraftnät 
p. 1 
p. 1 och 12 
Arbetsförmedlingen 
p. 2 
p. 1 och 11 
Försvarsmakten 
p. 1 och 2 
p. 1, 11 och 12 
kommuner 
p. 1 och 2 
p. 1, 11 och 12 
regioner 
p. 3 
p. 1, 4, 6 och 11 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
p. 1 och 2 
p. 1, 11 och 12 
Polismyndigheten 
p. 1 och 2 
p. 1, 11 och 12 
Posten Aktiebolag 
p. 2 
p. 1 och 11 
Regeringskansliet 
p. 2 
p. 1 och 11 
Säkerhetspolisen 
p. 2 
p. 1 och 11 
Trafikverket 
p. 2 
p. 1 och 11 
Transportstyrelsen 
p. 1 och 2 
p. 1, 11 och 12 
Vattenfall Aktiebolag 
p. 1 
p. 1 och 12 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)