Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1054 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskapUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande lydelse.Skyldighet att hjälpa andra kommuner och regioner6 §6 §Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)