Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning);

Regeringen föreskriver att 35 § förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.

35 §

1 Ett svenskt eller utländskt civilt luftfartyg som framförs i strid mot förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden ska avvisas från restriktionsområdet eller uppmanas att landa.
Föreskrifter om Försvarsmaktens biträde åt civila myndigheter för att förmå civila luftfartyg att landa finns i 8 kap. 8 § luftfartsförordningen (2010:770).

SFS 2010:779

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSNils Cederstierna(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:648.