Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Oljekrisförordning (1975:198)

Oljekrisförordningen

Utfärdad: 1975-05-22

1 §

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen (1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen.

Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses i 15 § oljekrislagen.

SFS 1997:870

2 §

Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne.

Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har skett.