Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Oljekrisförordning (1975:198) OljekrisförordningenUtfärdad: 1975-05-221 §1 §Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen (1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen.Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses i 15 § oljekrislagen. Förordning (1997:870). 2 §2 §Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne.Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har skett.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1975:198 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1975. 1997:870 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.