Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Lagen upphävdes genom Lag 2002:39.

1 §

Länsstyrelses styrelse består, utöver ordföranden, av 14 ledamöter, som utses genom val. Valet förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län skall valet förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. För de ledamöter som har valts av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige skall lika många ersättare väljas. Ytterligare föreskrifter om val av ledamöter och ersättare meddelas av regeringen. SFS 1997:231

2 §

upphävd genom SFS 1989:129

SFS 1997:231

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2002:39

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002.