Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

Utfärdad: 1995-04-06

1 §

Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer.

SFS 1999:1044

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:361

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1999:1044

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.