Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

1 §

I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998–31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen. SFS 2007:407

2 §


SFS 1997:1144

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 2002:40

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

SFS 2005:1165

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2006:382

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2007:407

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.