Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Uppgifter

1 §

Myndigheten Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §

Huvudredaktören är myndighetschef.

Avgifter

4 §

Myndigheten ska inom ramen för full kostnadstäckning ta ut ersättning för försäljning av lexikonet. Ersättningens storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera inkomsterna från försäljningen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1201

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon upphör att gälla.

SFS 2008:1252

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon ska upphöra att gälla vid utgången av 2008.