Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1707/2005

av den 18 oktober 2005

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

27,09

15,53

803,98

202,20

423,92

6 867,71

93,55

18,88

11,63

106,54

6 489,21

1 054,62

255,68

18,57

1.40

Vitlök

0703 20 00

143,44

82,21

4 256,55

1 070,53

2 244,40

36 360,08

495,28

99,97

61,58

564,06

34 356,18

5 583,54

1 353,66

98,32

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

62,17

35,63

1 844,83

463,98

972,75

15 758,85

214,66

43,33

26,69

244,47

14 890,34

2 419,97

586,69

42,61

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

47,92

27,46

1 421,98

357,63

749,79

12 146,76

165,46

33,40

20,57

188,44

11 477,32

1 865,29

452,22

32,84

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

104,01

59,61

3 086,39

776,24

1 627,40

26 364,45

359,13

72,48

44,65

409,00

24 911,44

4 048,59

981,53

71,29

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

30,30

17,36

899,12

226,13

474,09

7 680,44

104,62

21,12

13,01

119,15

7 257,15

1 179,43

285,94

20,77

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

52,35

30,00

1 553,43

390,69

819,10

13 269,68

180,75

36,48

22,47

205,86

12 538,35

2 037,72

494,02

35,88

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

469,07

268,82

13 919,19

3 500,72

7 339,36

118 899,94

1 619,61

326,90

201,37

1 844,53

112 347,03

18 258,56

4 426,57

321,50

1.170

Bönor:

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

96,32

55,20

2 858,21

718,85

1 507,08

24 415,24

332,57

67,13

41,35

378,76

23 069,65

3 749,26

908,96

66,02

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,59

4 483,44

1 127,60

2 364,04

38 298,29

521,68

105,29

64,86

594,13

36 187,57

5 881,18

1 425,82

103,56

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

245,47

140,68

7 284,19

1 832,00

3 840,83

62 222,70

847,57

171,07

105,38

965,28

58 793,43

9 555,07

2 316,51

168,25

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

416,59

238,75

12 361,81

3 109,03

6 518,17

105 596,50

1 438,39

290,32

178,84

1 638,15

99 776,78

16 215,65

3 931,29

285,53

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

95,74

54,87

2 840,98

714,51

1 498,00

24 268,07

330,57

66,72

41,10

376,48

22 930,59

3 726,66

903,49

65,62

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,39

4 110,44

1 033,79

2 167,37

35 112,05

478,28

96,53

59,47

544,70

33 176,93

5 391,89

1 307,20

94,94

1.230

Kantareller

0709 59 10

334,34

191,61

9 921,21

2 495,21

5 231,28

84 748,50

1 154,41

233,00

143,53

1 314,73

80 077,77

13 014,18

3 155,13

229,16

1.240

Paprika

0709 60 10

102,83

58,93

3 051,29

767,41

1 608,89

26 064,56

355,04

71,66

44,14

404,35

24 628,07

4 002,54

970,37

70,48

1.250

fänkal

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

90,44

51,83

2 683,72

674,96

1 415,08

22 924,76

312,27

63,03

38,83

355,64

21 661,31

3 520,38

853,47

61,99

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

56,15

32,18

1 666,16

419,04

878,54

14 232,62

193,87

39,13

24,10

220,79

13 448,22

2 185,60

529,87

38,48

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

134,06

76,83

3 978,15

1 000,52

2 097,61

33 982,01

462,89

93,43

57,55

527,17

32 109,17

5 218,36

1 265,13

91,89

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

ex 0805 10 20

44,39

25,44

1 317,23

331,29

694,55

11 251,98

153,27

30,94

19,06

174,55

10 631,85

1 727,88

418,90

30,42

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

44,68

25,61

1 325,84

333,45

699,09

11 325,56

154,27

31,14

19,18

175,70

10 701,38

1 739,18

421,64

30,62

2.60.3

Andra

ex 0805 10 20

46,11

26,43

1 368,27

344,12

721,46

11 687,96

159,21

32,13

19,80

181,32

11 043,81

1 794,83

435,14

31,60

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

46,01

26,37

1 365,30

343,38

719,90

11 662,61

158,86

32,06

19,75

180,93

11 019,86

1 790,94

434,19

31,54

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

94,45

54,13

2 802,71

704,89

1 477,82

23 941,19

326,12

65,82

40,55

371,41

22 621,72

3 676,47

891,32

64,74

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

87,77

50,30

2 604,49

655,04

1 373,30

22 247,94

303,05

61,17

37,68

345,14

21 021,79

3 416,45

828,28

60,16

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

61,87

35,46

1 835,86

461,72

968,02

15 682,20

213,62

43,12

26,56

243,28

14 817,91

2 408,20

583,84

42,40

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

73,10

41,89

2 169,11

545,54

1 143,73

18 528,86

252,39

50,94

31,38

287,44

17 507,68

2 845,34

689,82

50,10

2.90

Grapefrukter, färska:

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

72,17

41,36

2 141,63

538,63

1 129,24

18 294,11

249,19

50,30

30,98

283,80

17 285,87

2 809,29

681,08

49,47

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

67,62

38,75

2 006,61

504,67

1 058,05

17 140,77

233,48

47,13

29,03

265,91

16 196,10

2 632,18

638,14

46,35

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

55,77

31,96

1 654,92

416,22

872,61

14 136,58

192,56

38,87

23,94

219,30

13 357,47

2 170,85

526,30

38,22

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

56,94

32,63

1 689,57

424,93

890,88

14 432,57

196,59

39,68

24,44

223,90

13 637,15

2 216,30

537,32

39,03

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

104,32

59,79

3 095,56

778,54

1 632,23

26 442,73

360,19

72,70

44,78

410,21

24 985,40

4 060,61

984,45

71,50

2.140

Päron:

2.140.1

Päron – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

2.150

Aprikoser

0809 10 00

116,20

66,59

3 448,12

867,21

1 818,13

29 454,38

401,22

80,98

49,88

456,93

27 831,06

4 523,09

1 096,57

79,64

2.160

Körsbär

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,25

14 045,00

3 532,36

7 405,69

119 974,62

1 634,24

329,85

203,19

1 861,20

113 362,48

18 423,59

4 466,58

324,41

2.170

Persikor

0809 30 90

89,29

51,17

2 649,62

666,39

1 397,10

22 633,46

308,30

62,23

38,33

351,12

21 386,06

3 475,65

842,63

61,20

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

143,55

82,27

4 259,70

1 071,33

2 246,07

36 387,05

495,65

100,04

61,63

564,48

34 381,66

5 587,68

1 354,67

98,39

2.190

Plommon

0809 40 05

81,11

46,48

2 406,78

605,31

1 269,06

20 559,10

280,05

56,52

34,82

318,94

19 426,03

3 157,11

765,40

55,59

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

281,43

161,29

8 351,15

2 100,34

4 403,42

71 336,88

971,72

196,13

120,82

1 106,67

67 405,30

10 954,66

2 655,83

192,89

2.205

Hallon

0810 20 10

304,95

174,77

9 049,09

2 275,87

4 771,43

77 298,73

1 052,93

212,52

130,92

1 199,15

73 038,57

11 870,18

2 877,78

209,01

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

834,11

43 188,73

10 862,09

22 772,69

368 924,93

5 025,34

1 014,30

624,82

5 723,23

348 592,43

56 653,00

13 734,84

997,56

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,22

84,94

4 398,17

1 106,15

2 319,08

37 569,87

511,76

103,29

63,63

582,83

35 499,29

5 769,32

1 398,70

101,59

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

108,39

62,12

3 216,36

808,93

1 695,93

27 474,70

374,25

75,54

46,53

426,22

25 960,49

4 219,08

1 022,87

74,29

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

257,38

147,50

7 637,36

1 920,82

4 027,05

65 239,57

888,67

179,37

110,49

1 012,08

61 644,03

10 018,35

2 428,83

176,41

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90