Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1957:632) om cancerregister

Denna kungörelse har enligt förordning (2001:711) upphört att gälla den 30 september 2001.

Utfärdad: 1957-11-22

1 §

Hos medicinalstyrelsen skall föras register över fall av cancer och av sådana därmed besläktade sjukdomar som styrelsen bestämmer (cancerregister).

2 §

Läkare, vilken vid klinisk undersökning å sjukvårdsinrättning eller vid undersökning å patologisk institution, patologisk lasarettsavdelning, rättsmedicinsk institution eller rättsläkarstation iakttager fall av sjukdom som avses i 1 §, är i den utsträckning och i den ordning medicinalstyrelsen föreskriver skyldig att göra anmälan om fallet till styrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1957:632

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1958.