Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

Denna kungörelse upphör enligt F (2008:733) att gälla vid utgången av augusti 2008.

Utfärdad: 1970-11-20

1 §

Vid sjukvårdsinrättning finns särskilda anordningar för att tillgodose läkemedelsförsörjningen inom inrättningen.

Vid sjukvårdsinrättning, som är uppdelad på avdelningar finns dels avdelningsförråd med läkemedel för den dagliga sjukvården inom avdelningen, dels sjukhusapotek för avdelningsförrådens gemensamma behov, om socialstyrelsen ej bestämmer annat.

2 §

Sjukhusapotek drivs av sjukvårdsinrättningens huvudman eller, efter överenskommelse med huvudmannen, av Apoteksbolaget AB eller militärapoteket.

3 §

Socialstyrelsen meddelar bestämmelser om tillsyn och kontroll över läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna och de föreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av denna kungörelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:738

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1971, då kungörelsen (1963:440) angående läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna skall upphöra att gälla.

SFS 2008:733

(Utkom d. 26 aug. 2008.)