Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV

Rubriken har denna lydelse enl. F 1987:272.

Denna förordning upphör enligt F (2008:363) att gälla den 1 juli 2008.

Utfärdad den 17 april 1986

Utkom från trycket den 29 april 1986

Föreskriften i 3 § andra stycket 1 patientjournallagen (1985:562) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med provtagning för infektion av HIV, om patienten begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften skall dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten har antikroppar mot HIV.

SFS 1987:272

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:198

(Utkom d. 29 april 1986.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1987:272

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.