Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Denna förordning har enligt F (2004:882) upphört att gälla vid utgången av år 2004.

Utfärdad: 1990-05-10

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt 2 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:208

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.