Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

1 §

Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
 • 1. landstingets uppgifter
 • – enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 • – enligt tandvårdslagen (1985:125),
 • – enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
 • – enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
 • – enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 • – enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
 • – enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
 • – som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
 • 2. kommunens uppgifter
 • – enligt socialtjänstlagen (2001:453),
 • – enligt hälso- och sjukvårdslagen,
 • – enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 • – enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 • – enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 • – enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
 • – som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.
SFS 2017:375

2 §

Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

SFS 2003:192

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

SFS 2004:190

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2017:52

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

SFS 2017:375

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2017:744

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.