Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:358) om genetisk integritet m.m.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen.

2 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
Föreskrifter som anges i första stycket 1 och 2 ska beslutas efter hörande av Statens medicinsk-etiska råd. SFS 2018:1284

3 §

Kravet på tillstånd av Socialstyrelsen till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning gäller inte neonatala undersökningar avseende fenylketonuri (PKU), galaktosemi, kongenital hypotyreos och kongenital binjurebarkhyperplasi.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från sådant tillstånd som avses i första stycket.

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. SFS 2013:1153

SFS 2006:358

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2013:1153

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2018:1284

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.