Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

1 §

Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem1, skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen.

SFS 2006:954

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2006.
EUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816).