Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukterUtkom från trycket den 28 juni 2006utfärdad den 14 juni 2006.1 §1 §Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblemEUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816)., skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2006:954 Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2006.