Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2009:625) om receptregisterUtkom från trycket den 9 juni 2009utfärdad den 28 maj 2009.1 §1 §I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister.2 §2 §Datainspektionen får meddela föreskrifter omtilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister.sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. F (2013:1039). 3 §3 §E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister. F (2013:1039). 4 §4 §Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om receptregister.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:625 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009. 2010:415 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010. 2013:1039 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.