Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:625) om receptregister

Utkom från trycket den 9 juni 2009

utfärdad den 28 maj 2009.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,

  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister.

  3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister.

SFS 2013:1039

3 §

E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister.

SFS 2013:1039

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om receptregister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:625

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:415

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2013:1039

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.