Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

Utkom från trycket den 9 juni 2009

utfärdad den 28 maj 2009.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om läkemedelsförteckning.

3 §

E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

SFS 2013:1040

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:626

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2013:1040

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.