Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckningUtkom från trycket den 9 juni 2009utfärdad den 28 maj 2009.1 §1 §I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.2 §2 §Datainspektionen får meddela föreskrifter omtilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om läkemedelsförteckning.3 §3 §E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. F (2013:1040). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:626 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009. 2013:1040 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.