Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsumentDenna förordning upphör enligt F (2010:379) att gälla den 31 december 2011.Utkom från trycket den 16 juni 2009utfärdad den 4 juni 2009.1 §1 §Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, ska betala årsavgift med 11 500 kr per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där tillverkning av läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig tilläggsavgift om 5 500 kr betalas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:658 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009 och gäller till och med d. 31 dec. 2011.F (2010:379). 2010:379 (Utkom d. 1 juni 2010.)