Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälan

2 §

En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket.

Försäljning av sprutor och kanyler

3 §

Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Tillsyn

4 §

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler.

Bemyndigande

5 §

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen.

SFS 2012:596

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.