Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

1 §

En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och omsorg sända en kopia av ett beslut att avskeda en legitimerad yrkesutövare om
  • 1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av inspektionen och omfattas av bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning, och
  • 2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen.

SFS 2013:196

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då förordningen (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare ska upphöra att gälla.