Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om
  • 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och
  • 2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen.

SFS 2016:533

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.