Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §

Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
  • 1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  • 2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  • 3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

SFS 2016:660

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.