Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 22 april 2008 – Casa Editorial El Tiempo mot harmoniseringsbyrån – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

(mål T‑233/06)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EL TIEMPO – Det äldre nationella ordmärket TELETIEMPO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 49, 50, 52 och 57)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 22 juni 2006 (R 760/2005-4) om ett invändningsförfarande mellan Instituto Nacional de Meteorología och Casa Editorial El Tiempo, SA.

Uppgifter rörande målet

Sökande av gemenskapsmärke:

Casa Editorial El Tiempo, SA

Sökt gemenskapsvarumärke:

Ordmärket EL TIEMPO (ansökan nr 1685056) för varor och tjänster i klasserna 16, 35, 38 och 41.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet:

Instituto Nacional de Meteorología

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering:

De nationella ordmärkena EL TIEMPO för publikationer (inte registrerat, men notoriskt känt), TELETIEMPO för varor i klass 16 (nr 1902923) och tjänster i klass 38 (nr 2217494) samt TELETIEMPO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA för varor i klasserna 35 (nr 2217493) och 41 (nr 2217492).

Invändningsenhetens beslut:

Bifall på invändningen och avslag på ansökan om registrering.

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på invändningen avseende tjänster i klasserna 35 och 41.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Casa Editorial El Tiempo, SA förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.