Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 22 maj 2008 – Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mot harmoniseringsbyrån (RadioCom)

(mål T‑254/06)

”Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RadioCom – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas egenskaper (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c) (se punkterna 40, 45, 48, 51 och 54)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 juli 2006 (ärende R 1266/2005-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RadioCom.

Uppgifter rörande målet

Sökande av gemenskapsvarumärke:

Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH

Sökt gemenskapsvarumärke:

Ordmärket RadioCom för tjänster i klasserna 35, 38 och 41 – ansökan nr 3986023

Granskarens beslut:

Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.