Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 10 juni 2008 – Novartis mot harmoniseringsbyrån (BLUE SOFT)

(mål T‑330/06)

”Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BLUE SOFT – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas egenskaper (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7. 1 c) (se punkterna 46, 47 och 54)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut R 270/2006-1, som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 14 september 2006 avseende en ansökan om registrering av ordmärket BLUE SOFT som gemenskapsvarumärke.

Uppgifter i målet

Sökande av gemenskapsvarumärke:

Novartis AG

Sökt gemenskapsvarumärke:

Ordmärket BLUE SOFT för varor i klass 9 (ansökan nr 3 007 846)

Granskarens beslut :

Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Novartis AG ska ersätta rättegångskostnaderna.