Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2008 – Leche Celta mot harmoniseringsbyrån – Celia (Celia) (mål T‑35/07)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om att figurmärket Celia ska registreras som gemenskapsvarumärke – Äldre nationella ordmärket CELTA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkt 49)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 5 december 2006 (ärende R 294/2006–4) om ett invändningsförfarande mellan Leche Celta, SL och Celia SA.

Uppgifter rörande målet

Den som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärket:

Celia SA

Gemenskapsvarumärket i fråga:

Figurmärket Celia för varor och tjänster i klasserna 16, 29 och 38 – ansökan nr 2977221

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder i invändningsförfarandet:

Leche Celta, SL

Det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder i invändningsförfarandet:

Det nationella ordmärket CELTA för varor i klass 29

Invändningsenhetens beslut:

Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Leche Celta ska ersätta rättegångskostnaderna.