Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/19


Tribunalens dom av den 7 april 2011 — Intesa Sanpaolo mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (COMIT)

(Mål T-84/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket COMIT - Det äldre nationella figurmärket Comet - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96)

2011/C 152/33

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Intesa Sanpaolo SpA (Turino, Italien) (ombud: advokaterna A. Perani och P. Pozzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna R. Kaase, J.-C. Plate och M. Berger)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 19 december 2007 (ärende R 138/2006-4) om ett invändningsförfarande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och Intesa Sanpaolo SpA.

Domslut

1.

Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 19 december 2007 (ärende R 138/2006-4) ogiltigförklaras, i den del överklagandenämnden har avvisat Intesa Sanpaolo SpA:s begäran vad avser de varor som omfattas av klass 16.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Intesa Sanpaolos rättegångskostnader.

4.

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 116, 9.5.2008.