Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/26


Förstainstansrättens dom av den 15 september 2009 — Parfums Christian Dior mot harmoniseringsbyrån — Consolidated Artists (MANGO adorably)

(Mål T-308/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MANGO adorably - Tidigare nationella och internationella ordmärken J’ADORE och ADIORABLE - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling - Risk för att en otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets renommé - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (numera artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

2009/C 256/47

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Parfums Christian Dior (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna F. de Visscher, E. Cornu och D. Moreau)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Bianchi)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Nederländerna) (ombud: advokaten S. Bénoliel-Claux)

Saken

Talan mot det beslut som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattat den 23 maj 2008 (ärende R 1162/2007 — 2) avseende ett invändningsförfarande mellan Parfums Christian Dior och Consolidated Artists BV.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Parfums Christian Dior ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 260, 11.10.2008.