Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 19 maj 2010 – Ravensburger mot harmoniseringsbyrån – Educa Borras (EDUCA Memory game)

(mål T‑243/08)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsfigurmärket EDUCA Memory game – De äldre nationella och internationella ordmärkena MEMORY – Absolut registreringshinder – Känneteckenslikhet saknas – Artikel 8.1 b och 8.5, artiklarna 74 och 75 i förordning (EG) nr 40/94 [nu artikel 8.1 b och 8.5, artiklarna 76 och 77 i förordning (EG) nr 207/2009]”

Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 24 och 42)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 8 april 2008 (ärende R 597/2007-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Ravensburger AG och Educa Borras, SA.

Uppgifter i målet

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring:

EDUCA Memory game för varor i klass 28 – gemenskapsvarumärke nr 495036

Innehavare av gemenskapsvarumärket:

Educa Borras, SA

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket:

Ravensburger AG

Varumärkesrätter som den som ansökt om ogiltigförklaring innehar:

Det internationella ordmärket MEMORY, registrering nr 393512, ordmärket MEMORY som i Beneluxländerna registrerats under nr 38328, det tyska ordmärket MEMORY, registrering nr 964625

Annulleringsenhetens beslut:

Ogiltigförklaring av det aktuella gemenskapsvarumärket

Överklagandenämndens beslut:

Upphävande av annulleringsenhetens beslut

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Ravensburger AG ska ersätta rättegångskostnaderna.