Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/14


Tribunalens dom av den 28 mars 2012 — Hipp mot harmoniseringsbyrån — Nestlé (Bebio)

(Mål T-41/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Bebio - Gemenskapsordmärke och det äldre internationellta ordvarumärket BEBA - Delvis avslag på ansökan - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2012/C 138/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Hipp & Co. KG (Sachseln, Schweiz) (ombud: advokaterna M. Kinkeldey och A. Bognár)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (ombud: först advokaten I. Valdelomar och sedan advokaterna R. Mottola och D. Gabarre Armengol)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 25 november 2008 (ärende R 1790/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan Société des produits Nestlé SA och Hipp & Co. KG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Hipp & Co. KG ska bära rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 82, 4.4.2009.