Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/18


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Deichmann mot harmoniseringsbyrån (Återgivandet av en vinkel med streckade kanter)

(Mål T-202/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Figurmärke föreställande en vinkel med streckade kanter - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2011/C 160/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Deichmann SE, tidigare Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Tyskland) (ombud: advokaten O. Rauscher)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Weberndörfer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut R 224/2007-4 som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 3 april 2009, om internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen, av ett figurmärke som föreställer en vinkel med streckade kanter.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Deichmann SE ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 180, 1.8.2009.