Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/18


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Alder Capital Ltd mot harmoniseringsbyrån — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL)

(Mål T-209/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket ALDER CAPITAL - Äldre varumärkesregistreringar i Benelux av ordmärkena Halder och Halder Investments - Äldre internationella ordmärket Halder - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning nr 207/2009) - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15 i förordning nr 40/94 (nu artikel 15 i förordning nr 207/2009))

2011/C 160/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Alder Capital Ltd (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider och R. Manea)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Gimv Nederland BV (Haag)) (ombud: advokaterna M. van de Braak och S. Beelaard)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 februari 2009 (ärende R 486/2008-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Halder Holdings BV och Alder Capital Ltd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Alder Capital Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som Gimv Nederland BV har haft i förfarandet i överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).


(1)  EUT C 180, 1.8.2009.