Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/19


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Safariland mot harmoniseringsbyrån — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Mål T-262/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Relativt registreringshinder - Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 207/2009 - Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder - Rätten till försvar - Motiveringsskyldighet - Artiklarna 63.2, 65.6, 75 och 76 i förordning nr 207/2009)

2011/C 160/27

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Safariland LLC, tidigare Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Förenta staterna) (ombud: advokaterna R. Kunze och G.Würtenberger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (inledningsvis advokaterna H. Daniel och O. Haleen, därefter O. Haleen)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 4 maj 2009 (ärende R 493/2002-4 (II)) om ett invändningsförfarande mellan Defense Technology Corporation of America och DEF-TEC Defense Technology GmbH.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Safariland LLC ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och DEF-TEC Defense Technology GmbH.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009.