Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/19


Tribunalens dom av den 12 april 2011 — Fuller & Thaler Asset Management mot harmoniseringsbyrån (BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX)

(Förenade målen T-310/09 och T-383/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av ordmärkena BEHAVIOURAL INDEXING och BEHAVIOURAL INDEX - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 160/28

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Förenta staterna) (ombud: S. Malynicz, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Saken

I mål T-310/09, talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns stora överklagandenämnd den 28 april 2009 (ärende R 323/2008-G) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet BEHAVIOURAL INDEXING som gemenskapsvarumärke, och i mål 383/09, talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 11 juni 2009 (ärende R 138/2009-1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet BEHAVIOURAL INDEX som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Målen T-310/09 och T-383/09 förenas vad gäller förevarande dom.

2.

Talan ogillas.

3.

Fuller & Thaler Asset Management, Inc. ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i mål T-310/09 och T-383/09


(1)  EUT C 244, 10.10.2009.