Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/15


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Müller-Boré & Partner mot harmoniseringsbyrån — Popp m.fl. (MBP)

(Mål T-338/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MBP - Det äldre gemenskapsvarumärket ip_law@mbp./email - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - Det nationella kännetecknet mbp.de, vilket använts i näringsverksamhet - Artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009)

2013/C 336/30

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte (München, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Osterrieth och T. Schmitz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis S. Schäffner, därefter A.Pohlmann)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Eugen Popp, (München, Tyskland), Wolf E. Sajda (München), Johannes Bohnenberger (München) och Volkmar Kruspig (München) (ombud: advokaterna C. Rohnke, M. Jacob och J. Herrlinger)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 23 juni 2009 (ärende R 1176/2007-4) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, Eugen Popp, Wolf e. Sajda, Johannes Bohnenberger och Volkmar Kruspig och, å andra sidan, Müller-Boré & Partner Rechtsanwälte. Patentanwälte.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 267, 7.11.2009.