Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/20


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida mot harmoniseringsbyrån — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

(Mål T-345/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket PUERTA DE LABASTIDA - Tidigare nationella ordmärket CASTILLO DE LABASTIDA - Tidigare gemenskapsordmärkena CASTILLO LABASTIDA - Relativa registreringshinder - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 I förordning (EG) nr 207/2009 - Risk för förväxling)

2011/C 160/29

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Spanien) (ombud: advokaterna J. Grimau Muñoz och J. Villamor Muguerza)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Spanien) (ombud: inledningsvis P. López Ronda, G. Macias Bonilla, därefter advokaten F. Brandolini Kujman)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 28 maj 2009 (ärende R 1021/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda och Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 256 av den 24.10.2009.